Chuyện bốn phương
 
Ư tưởng ô tô bay tránh tắc nghẽn giao thông Xem 
Trong nhiều thập kỷ, ư tưởng về một chiếc ô tô có thể bay được khi bị tắc đường chỉ mang tính viễn tưởng. Nhưng mới đây một hăng của Slovakia đă tuyên bố họ giải quyết được vấn đề này