CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO XE HỢP TÁC DỊCH VỤ (CPP) TRONG THÁNG 05/2022 & 06/2022

Nhằm tăng cường xe để phục vụ khách hàng tại các điểm xếp tài và khách hàng sử dụng thẻ thành viên & thẻ đi taxi trả trước (voucher) của các Công ty thành viên tập đoàn Bamboo Capital, Vinataxi triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt để tăng cường số lượng xe taxi đưa đón khách như sau:

Đối với xe CPP tham gia mới:

Xe CPP xếp tài & phục vụ tất cả nguồn khách của Công ty (CPP truyền thống)

  • Thời gian hợp đồng: 12 tháng 
  • Phí quản lý hàng ngày: 100,000đ/ngày trong 03 tháng đầu tiên của hợp đồng.
  • Mức ký quỹ, phí tiếp thị, phí thương hiệu theo quy định công ty
  • Không áp dụng các chính sách ưu đãi hoặc giảm phí khác của Công ty
  • Ngày nghỉ gia hạn: 24 ngày/năm
  • Ca kinh doanh miễn phí: 02 ngày đầu tiên của hợp đồng
  • Đồng phục: Áo sơ mi vàng & quần tây xanh.Tài xế đăng ký mua tại Công ty.
  • Thời gian chương trình khuyến mãi: 09/05/2022 đến 09/06/2022

Xe CPP chỉ phục vụ nguồn khách thẻ, voucher, khách tổng đài, khách App (betaxi, Grabtaxi, EMDDI…) & khách quen của tài xế (không tham gia xếp tài tại các điểm Tiếp Thị)

  • Thời gian hợp đồng: 12 tháng 
  • Phí quản lý hàng tháng : 1,500,000đ/tháng. Tháng đầu tiên đóng trước khi ra xe kinh doanh. Các tháng tiếp theo đóng trước khi đến hạn từ 03 ngày trờ lên.
  • Mức ký quỹ, phí tiếp thị, phí thương hiệu theo qui định công ty
  • Không áp dụng các chính sách ưu đãi hoặc giảm phí khác của Công ty
  • Ngày nghỉ gia hạn: 24 ngày/năm
  • Ca kinh doanh miễn phí: 02 ngày đầu tiên của hợp đồng
  • Đồng phục: Áo sơ mi vàng & quần tây xanh.Tài xế đăng ký mua tại Công ty. 
  • Thời gian chương trình khuyến mãi: 09/05/2022 đến 09/06/2022

Đối với xe CPP tái ký hợp đồng:

  • Thời gian hợp đồng: 06 tháng hoặc 01 năm
  • Các mức phí theo qui định hoặc thông báo của Công ty
  • Ngày nghỉ gia hạn: 12 ngày đối với hợp đồng 06 tháng và 24 ngày đối với hợp đồng 01 năm
  • Ca kinh doanh miễn phí:
   • 02 ngày đầu tiên của hợp đồng đối với hợp đồng 06 tháng
   • 04 ngày đầu tiên đối với hợp đồng 01 năm
  • Đồng phục: Áo sơ mi vàng & quần tây xanh.Tài xế đăng ký mua tại Công ty.
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 09/05/2022 cho đến khi có thông báo khác

LIÊN HỆ TẠI PHÒNG ĐIỀU HÀNH

  • ĐT: 028 38 111 111 – 028 38 155 152 – 0909 103 146 Chị Đạm Thúy – Chị Kim Anh – Chị Kiều Khanh