CÔNG TY TAXI VIỆT NAM (VINATAXI)

» Trụ sở: Lô IV – 15B Đường số 4 – KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
» Điện thoại: (84 28) 38 155 152
» Email: infos@vinataxi.vn
» Website: https://vinataxi.vn
» Facebook: Vinataxi 38111111

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TAXI VIỆT NAM (VINATAXI)

» Tổng đài: (84-28) 38 111 111
» Email: infos@vinataxi.vn
» Website: https://vinataxi.vn
» Facebook: Vinataxi 38111111