KẾT NỐI YÊU THƯƠNG – VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

Ngày 14/05/2022, VINATAXI có một chuyến đi về nơi biển gọi…. vô cùng ý nghĩa nhằm động viên CBCNV phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động…. tạo sự gần gũi, gắn kết, cảm thông để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày…

Song song với kinh doanh và hoạt động xã hội, chăm lo cho đời sống của CBCNV là mối ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo công ty . Tổng Giám Đốc Đỗ Ngọc An từng chia sẻ: “Chúng tôi luôn quan niệm nền tảng cho những bước phát triển lâu dài không chỉ nằm ở hiệu quả kinh doanh , mà còn là sự phát triển của văn hoá và môi trường làm việc, tạo nên sự liên kết giữa người lao động và công ty”.

Chuyến đi này không chỉ là phần thưởng khích lệ, cổ vũ tinh thần cán bộ công nhân viên mà còn là cơ hội để nhân viên và lãnh đạo có dịp gần gũi, hiểu nhau hơn….tất cả mọi người đã có những phút giây thoải mái, ghi dấu những kỷ niệm đẹp cùng nhau để tiếp tục nỗ lực xây dựng nên một VINATAXI đoàn kết – vững mạnh và quyết tâm phát triển vươn xa…… chúng tôi trên dưới một lòng:

ONE VINATAXI – A MEMBER OF BAMBOO CAPITAL
QUYẾT TÂM – QUYẾT TÂM – QUYẾT TÂM